TRAKŲ RAJONO JAUNIMAS DALYVAVO SAVANORIŲ MOKYMUOSE


Šeštus metus iš eilės Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras įgyvendino jaunimo projektą„Nuspalvinkim gyvenimą kartu 2022“, finansuojamą Trakų rajono savivaldybės. Projekto metuTrakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre vyko savanorių rengimo mokymai, kurių tikslas suburti 14-29 metų jaunuolius, kurie suinteresuoti dalyvauti savanoriškoje veikloje ir juos apmokyti savanoriškai veiklai.

Lapkričio 3-4 d. vyko savanorių rengimo mokymai, kurie organizuojami neformalaus ugdymo irpatirtinio mokymosi principais, siekiant, kad jaunuoliai geriau pažintų ir realizuotų save pateiktose situacijose. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su savanorystės aspektais, įgijo žinių apie savanorystės galimybes Trakų rajone, sustiprino darbo komandoje įgūdžius.

Iš viso buvo apmokyta 13 jaunuolių – savanorių, kurie pasiruošę savanoriauti Paramos šeimai irvaikams centro veiklose: vaikų dienos centro užimtumo veiklose, vaikų vasaros stovyklose, gerumą skatinančiose socialinės paramos akcijose, šventėse ir kitose svarbiuose socialinės pagalbos iniciatyvose.

Jaunuoliai mokymus vertino ypač teigiamai ir pozityviai, dalyviai laisvai reiškė savo mintis, buvosusidomėję eiga bei mokymų turiniu, noriai uždavinėjo klausimus, aktyviai dalyvavo atliekant užduotis. Projekto dalyviai džiaugėsi ir dalinosi įgytomis žiniomis, teigė supratę savanoriškos veiklos svarbą bendruomenėje, mokymų metu dar labiau sustiprino savo norą ir gebėjimą savanoriauti.

 

Comments are disabled.