IEŠKOME ATVEJO VADYBININKO DARBUI SU ŠEIMOMIS LENTVARIO SENIŪNIJOJE

Pareigybės paskirtis – organizuoti vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (asmens) (toliau – šeima) atvejo vadybos procesą, teikti socialines paslaugas vaikui ir šeimai.

Atvejo vadybininkas (-ė):

 • vykdo šeimos atvejo vadybos taikymo procesą,
 • atlieka šeimos poreikių pagalbai kompleksinį vertinimą, vertinant vaiko vystymosi, tėvystės įgūdžių, socialinių veiksnių sritis,
 • koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, konsultuodamasis su socialiniu darbuotoju, dirbančiu su šeima, bei kitais specialistais, kurie dalyvauja sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą, dėl jo įgyvendinimo eigos, galimų trukdžių ir pan.,
 • konsutuoja, teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos procese,
 • siūlo šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas,
 • ugdo, stiprina tėvystės, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka,
 • tarpininkauja šeimai dėl kitų pagalbos priemonių,
 • bendradarbiauja su kitais centro ir kitų sričių specialistais.

 

Reikalavimai:

 • aukštasis (koleginis arba universitetinis) socialinio darbo, socialinės pedagogikos išsilavinimas,
 • turėti socialinio darbo su šeimomis patirties,
 • gebėti telkti bendram darbui su šeimoma ir vaiku kitus pagalbos teikėjus,
 • gebėti organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,gebėti dirbti komandoje ir individualiai,
 • žinoti ir gebėti taikyti darbo metodus, įgalinančius žmones, šeimas spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas,
 • žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles,
 • gebėti bendrauti su socialiai pažeidžiamais asmenimis bei įvertinti jų poreikius,
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba būti pasiruošus jį įgyti per vienerius metus nuo darbo pradžios.

 

Pareiginė alga: 1674- 2008 eurų ( neatskaičius mokesčių).

Kontaktai:
tel. 8 617 48 832
el.p. info@trakuseimoms.lt