IEŠKOME ATVEJO VADYBININKO

Pareigybės paskirtis – organizuoti vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (asmens) atvejo vadybos procesą:
 • rinkti visą atvejo vadybos procesui reikalingą informaciją apie vaiką ir jo šeimą ar kitus svarbius vaikui asmenis,
 • atlikti šeimos poreikių pagalbai kompleksinį vertinimą,
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, kuriuose aptariami pagalbos vaikui ir šeimai tikslai, uždaviniai, būdai, priemonės ir sudaromas pagalbos planas,
 • koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą,
 • siekiant įvertinti, kaip įgyvendinami pagalbos šeimai tikslai ir uždaviniai, ar pasiekti pagalbos plano tikslai, ar buvo numatyti tinkami veiksmai ir priemonės, organizuoti pagalbos plano peržiūrą (atvejo vadybos posėdį), kurios metu atliekamas ir teiktos pagalbos šeimai efektyvumo vertinimas,
 • atlikti atvejo vadybos proceso užbaigimą,
 • suvesti informaciją apie šeimoms taikomą atvejo vadybą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
Reikalavimai:
 • aukštasis socialinio darbo, socialinės pedagogikos išsilavinimas,
 • nemažesnė kaip vienerių metų socialinio darbo su šeimomis patirtis,
 • organizaciniai gebėjimai: gebėti telkti bendram darbui su vaiku ir šeima kitus pagalbos teikėjus, organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti dirbti komandoje ir individualiai,
 • žinoti ir gebėti taikyti darbo metodus, įgalinančius žmones, šeimas spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas,
 • gebėti bendrauti su socialiai pažeidžiamais asmenimis,
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Darbo užmokestis: 1410-1495 Eur pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių).
Kontaktai: 8 612 87 316, a.lucinskaite@trakuseimoms.lt