IEŠKOME GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ RENGIMO SPECIALISTO

Pareigybės paskirtis – vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką ir teikti konsultacinę pagalbą vaikus globojančioms, įvaikinusioms šeimoms:
 • vykdyti globos šeimoje ir įvaikinimo viešinimo bei skatinimo veiklą;
 • organizuoti budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paiešką;
 • konsultuoti asmenis, pageidaujančius globoti, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais;
 • vesti budinčių globotojų, globėjų, įtėvių pasirengimo globoti, prižiūrėti vaikus, įvaikinti mokymus;
 • vertinti asmenų pasirengimą vaiko globai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką ir rengti išvadas;
 • parinkti tėvų globos netekusiam vaikui budintį globotoją, globėją;
 • teikti budintiems globotojams, globėjams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams intensyvią pagalbą;
 • konsultuoti budinčius globotojus, globėjus, įtėvius ir jų prižiūrimus, globojamus, įvaikintus vaikus;
 • vykdyti kompetencijos stiprinimo mokymus budintiems globotojams, globėjams, įtėviams;
 • vesti emocinės paramos grupes budintiems globotojams, globėjams, įtėviams;
 • teikti rekomendacijas dėl fizinių asmenų tinkamumo priimti laikinai svečiuotis socialinės globos įstaigoje vaiką;
 • teikti metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams;
 • rengti, tvarkyti, apskaityti dokumentus, formuoti dokumentų bylas;
 • dalyvauti globos centro veiklos vertinime, teikti pasiūlymus veiklai tobulinti.
Reikalavimai:
 • socialinių mokslų srities socialinio darbo, socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos krypčių aukštasis išsilavinimas;
 • būti atestuotam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (būti įgijusiam teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą) arba įsipareigoti atestuotis per vienerius metus nuo darbo globėjų ir įtėvių rengimo specialisto pareigose pradžios;
 • gebėti įvertinti globojamų, įvaikintų vaikų, globėjų, įtėvių ar ketinančių jais tapti poreikius;
 • žinoti ir gebėti taikyti socialinio konsultavimo metodus;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Darbo užmokestis: 1062 Eur pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių).
Darbo vieta: Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen. arba Klevų al. 24, Lentvaris.
Kontaktai: 8 652 79 749, gimk@trakuseimoms.lt