IEŠKOME GLOBOS KOORDINATORIAUS (-ĖS)

Šių pareigybių tikslas užmegzti ryšį su globėju ir globojamu vaiku, palaikyti draugišką, pasitikėjimu grįstą santykį ir padėti spręsti iškilusias problemas su kitų  specialistų pagalba.

PAREIGYBĖS PASKIRTIS – organizuoti pagalbą globojamiems ar įvaikintiems vaikams ir budintiems globotojams, globėjams, įtėviams bei kartu gyvenantiems jų šeimų nariams:

-> vertinti vaiko, budinčio globotojo, globėjo ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių individualius poreikius,

-> sudaryti individualų pagalbos vaikui, budinčiam globotojui, globėjui ar įtėviams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams planą,

-> vykdyti individualaus pagalbos plano peržiūrą ir numatyti tolimesnius veiksmus,

-> teikti individualias konsultacijas budinčiam globotojui, globėjui ar įtėviams ir vaikui,

-> palaikyti ryšį su budinčiu globotoju, globėju ar įtėviais ir vaiku,

-> organizuoti specialistų pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui ar įtėviams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams,

-> padėti vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimaisiais giminaičiais,

-> organizuoti pagalbą budinčiam globotojui, globėjui ir vaikui po susitikimų su tėvais, artimaisiais giminaičiais,

-> organizuoti laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams,

-> organizuoti vaikams priežiūros paslaugas,

-> analizuoti mokymų budintiems globotojams, globėjams aktualiomis temomis poreikį ir organizuoti mokymus,

-> atlikti budinčio globotojo veiklos kokybės vertinimą,

-> dalyvauti vaiko globos peržiūrose,

-> tvarkyti paslaugų gavėjų bylas,

-> viešinti globos centro veiklas ir įvaikinimo, globos šeimoje galimybes.

 

REIKALAVIMAI:

-> aukštasis socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimas,

-> gebėti įvertinti globojamų vaikų ir globėjų poreikius,

-> žinoti ir gebėti taikyti socialinio konsultavimo metodus,

-> turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

DARBO UŽMOKESTIS: 1346 Eur (neatskaičius mokesčių).

DARBO VIETA: Bažnyčios g. 3 Lentvaris.

KONTAKTAI: 8 612 87316 a.vuns@trakuseimoms.lt ; d.spinkuviene@trakuseimoms.lt

 

Darbas nuo 2023 m., sausio mėn.