IEŠKOME SOCIALINIO DARBUOTOJO (GLOBOS KOORDINATORIAUS)

Pareigybės paskirtis – organizuoti pagalbą globojamiems ar įvaikintiems vaikams ir budintiems globotojams, globėjams, įtėviams bei kartu gyvenantiems jų šeimų nariams:
 • vertinti vaiko, budinčio globotojo, globėjo ar įtėvių ir kartu gyvenančių šeimos narių individualius poreikius,
 • sudaryti individualų pagalbos vaikui, budinčiam globotojui, globėjui ar įtėviams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams planą,
 • vykditi individualaus pagalbos plano peržiūrą ir numatyti tolimesnius veiksmus,
 • teikti individualias konsultacijas budinčiam globotojui, globėjui ar įtėviams ir vaikui,
 • palaikyti ryšį su budinčiu globotoju, globėju ar įtėviais ir vaiku,
 • organizuoti specialistų pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui ar įtėviams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams,
 • padėti vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimaisiais giminaičiais,
 • organizuoti pagalbą budinčiam globotojui, globėjui ir vaikui po susitikimų su tėvais, artimaisiais giminaičiais,
 • organizuoti laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams,
 • organizuoti vaikams priežiūros paslaugas,
 • analizuoti mokymų budintiems globotojams, globėjams aktualiomis temomis poreikį ir organizuoti mokymus,
 • atlikti budinčio globotojo veiklos kokybės vertinimą,
 • dalyvauti vaiko globos peržiūrose,
 • tvarkyti paslaugų gavėjų bylas,
 • viešinti globos centro veiklas ir įvaikinimo, globos šeimoje galimybes.
Reikalavimai:
 • aukštasis socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimas,
 • gebėti įvertinti globojamų vaikų ir globėjų poreikius,
 • žinoti ir gebėti taikyti socialinio konsultavimo metodus,
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Darbo užmokestis: 1062 Eur pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių).
Darbo vieta: Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen. arba Klevų al. 24, Lentvaris.
Kontaktai: 8 652 79 749, gimk@trakuseimoms.lt