IEŠKOME GLOBOS KOORDINATORIAUS GLOBOS CENTRE

Pareigybė – socialinis darbuotojas, vykdantis globos koordinatoriaus funkcijas.
Pareigybės paskirtis – koordinuoti pagalbą budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ir globojamiems, įvaikintiems vaikams:
 • vertinti individualius globojamo vaiko poreikius,
 • sudaryti individualų pagalbos globojamam vaikui planą,
 • teikti individualias konsultacijas globėjui, įtėviams,
 • organizuoti specialistų pagalbą vaikui ir globėjui, įtėviams,
 • palaikyti ryšį su vaiku, globėju, įtėviais,
 • konsultuotis su specialistais, kurie teikia pagalbą vaikui, globėjui, įtėviams,
 • atlikti globėjo veiklos kokybės vertinimą,
 • dalyvauti vaiko globos peržiūrose,
 • tvarkyti paslaugų gavėjo bylą,
 • viešinti globos centro veiklas ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes.
Reikalavimai:
 • aukštasis socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimas (gali būti studijuojantis (-i)),
 • gebėti įvertinti globojamų vaikų ir globėjų poreikius,
 • žinoti ir gebėti taikyti socialinio konsultavimo metodus,
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba būti pasiruošus jį įgyti per vienerius metus.
Projektinio darbo sutartis: iki 2022-12-31, projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.
Darbo užmokestis: 1180 Eur pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių).
Kontaktai: 8 652 79 749, gimk@trakuseimoms.lt