IEŠKOME PSICHOLOGO

Pareigybės paskirtis – teikti psichologinę ir metodinę pagalbą vaikams, juos auginantiems tėvams, smurtą patyrusioms moterims, Paramos šeimai ir vaikams centro darbuotojams (toliau – pagalbos gavėjai):
 • įvertinti pagalbos gavėjų atvejį: nustatyti psichologinių paslaugų poreikį, pritaikyti paslaugos rūšį (individualus vaiko, suaugusio, poros, šeimos konsultavimas, grupiniai užsiėmimai ir kita),
 • individualiai ir (ar) grupėje konsultuoti psichologinių, asmenybės, tarpusavio santykių problemų turinčius pagalbos gavėjus šių problemų sprendimo klausimais, taip pat kriziniais atvejais,
 • pagal poreikį teikti individualias rekomendacijas pagalbos gavėjams, su pagalbos gavėjais dirbantiems specialistams pagalbos gavėjų psichologinėms, asmenybės, tarpusavio santykių problemoms spręsti, taip pat kriziniais atvejais,
 • vesti terapinius, edukacinius grupinius užsiėmimus pagalbos gavėjams,
 • esant poreikiui, teikiamą pagalbą derinti su centro socialine pagalba, kitų institucijų teikiama psichologine, socialine pedagogine, socialine pagalba,
 • bendradarbiauti su centro atvejo vadybininkais, socialiniais darbuotojais, teikti įžvalgas vertinant individualius vaiko, suaugusio asmens poreikius, teikti siūlymus sudarant pagalbos planą,
 • bendradarbiauti su kitais centro ir kitų sričių specialistais, vaiko įstatyminiais atstovais,
 • teikia metodinę pagalbą, konsultuoti centro darbuotojus aktualiais klausimais pagal savo kompetenciją,
 • vykdyti edukacinę veiklą: vesti seminarus, skaityti paskaitas, pranešimus kitose institucijose pagal poreikį vaiko raidos psichologijos, socialinės psichologijos ir kitais klausimais pagal savo kompetenciją.
Reikalavimai:
 • aukštasis išsilavinimas ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija,
 • gebėti efektyviai bendrauti su vaikais ir suaugusiais asmenimis, įskaitant turinčius įvairius psichikos ir elgesio sutrikimus bei negalias, priklausančius skirtingoms sociokultūrinėms grupėms,
 • žinoti ir gebėti taikyti psichologinės diagnostikos metodus, atpažinti ir nustatyti pagalbos gavėjų poreikius,
 • žinoti ir gebėti atlikti krizių intervenciją, taikyti psichologinio konsultavimo metodus ir konkrečias technikas,
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas,
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba būti pasiruošus jį įgyti per vienerius metus nuo darbo pradžios.
Darbo užmokestis: 1062-1125 Eur pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių).
Kontaktai: 8 652 79 749, l.oliskeviciene@trakuseimoms.lt