IEŠKOME SOCIALINIO DARBUOTOJO DARBUI SU ŠEIMOMIS LENTVARIO SENIŪNIJOJE

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti socialinę pagalbą vaikui ir jį auginantiems ar jo besilaukiantiems tėvams:
 • tirti šeimų socialinę situaciją,
 • konsultuoti, teikti emocinę bei socialinę pagalbą ir didinti šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos procese,
 • siūlyti šeimai socialinių problemų sprendimo alternatyvas,
 • ugdyti, stiprinti tėvystės, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka,
 • tarpininkauti šeimai dėl kitų pagalbos priemonių,
 • bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku planuojant, organizuojant ir teikiant pagalbą šeimai,
 • bendradarbiauti su kitais centro ir kitų sričių specialistais.
Reikalavimai:
 • aukštasis (koleginis arba universitetinis) socialinio darbo, socialinės pedagogikos išsilavinimas,
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,
 • žinoti ir gebėti taikyti darbo metodus, įgalinančius žmones, šeimas spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas,
 • gebėti bendrauti su socialiai pažeidžiamais asmenimis bei įvertinti jų poreikius,
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba būti pasiruošus jį įgyti per vienerius metus nuo darbo pradžios.
Darbo užmokestis: 1455-1540 Eur pareiginės algos pastovioji dalis (neatskaičius mokesčių).
Kontaktai: 8 612 87 316, a.lucinskaite@trakuseimoms.lt