Mokymai būsimiems globėjams, įtėviams

2020-06-11
Mikniškės
Mokymų datos:
2020-06-11 (ketvirtadienis)
2020-06-18 (ketvirtadienis)
2020-06-25 (ketvirtadienis)
2020-07-02 (ketvirtadienis)
2020-07-09 (ketvirtadienis)
2020-07-16 (ketvirtadienis)
2020-07-23 (ketvirtadienis)
Mokymų laikas: 18.00-21.00 val.
Mokymų vieta: Paramos šeimai ir vaikams centras, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav. (5 km nuo Trakų m. autobusų stoties važiuojant Aukštadvario kryptimi, pastatas yra dešinėje kelio pusėje prie pat kelio).
Mokymus ves: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys Inga Jarulienė ir Loreta Oliškevičienė.
Mokymai skirti: asmenims, ketinantiems globoti, įvaikinti vaiką, tapti budinčiu globotoju ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Mokymai organizuojami pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa).
Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.
Mokymų tikslai:
1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:
• saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas,
• vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas,
• vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas,
• pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius,
• bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas;
2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai, įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Mokymų temos:
I dalis. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, BVGN darbuotojų rengimo programą
II dalis. Atvirumas ir bendradarbiavimas
III dalis. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas
IV dalis. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas
V dalis. Išsekimas. Prevencija ir intervencija
VI dalis. Globojamų vaikų traumos ir krizės
VII dalis. Pasirengimas pokyčiams
Kontaktai pasiteirauti ir registruotis: mob. 8 652 79 749, el. p. gimk@trakuseimoms.lt
Globos centro informacija

Mokymai norintiems globoti, įvaikinti vaikus

2021-05-19
Mikniškės

Mokymai skirti: asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti…

Emocinės paramos grupė moterims

2020-05-06
Mikniškės

EMOCINĖS PARAMOS GRUPĖ MOTERIMS vyksta: Data -…