Nuo šiol visi socialinių paslaugų srityje dirbantys darbuotojai turės laikytis patvirtinto Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso. Šis naujas ir svarbus dokumentas numato aukštus socialinių darbuotojų veiklos standartus, elgesio normas, išryškina vertybes. Taip siekiama didinti socialinių paslaugų kokybę bei kelti socialinio darbo prestižą. Jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojai nesilaikys kodekso nuostatų, bus galima pateikti skundą Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijai.

„Kartu su visa socialinių paslaugų srityje dirbančių žmonių bendruomene siekiame stiprinti socialinio darbo kaip profesinės veiklos, socialinio darbuotojo specialybės prestižą ir visuomenės pasitikėjimą socialiniu darbuotoju. Kad socialiniams darbuotojams puikiai sekasi, įrodo jau kelerius metus iš eilės atliekama visuomenės nuomonės apklausa. Jos rezultatai džiugina – žmonės, susidūrę su gyvenimo iššūkiais, nesidrovi kreiptis į juos pagalbos ir vis labiau vertina socialinių darbuotojų darbą kaip naudingą visuomenei. Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas dar labiau prisidės prie darbo kokybės gerinimo ir profesijos prestižo kėlimo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Ministrė M. Navickienė sako, jog labai svarbu, kad žmonės ir toliau drąsiai kreiptųsi pagalbos į socialinius darbuotojus, ypač kai nuo praeitų metų visoje šalyje teikiamos prevencinės socialinės paslaugos.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas nustato pagrindinius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės etikos reikalavimus, darbo etikos principus, vertybes ir elgesio normas. Kodekse įtvirtinta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojai privalo laikytis ne tik Konstitucijos, įstatymų, bet ir kodekso, dorai ir sąžiningai atlikti profesines pareigas, būti objektyvūs ir nepriklausomi, įsipareigoti siekti etiško ir profesionalaus elgesio su visais socialinių paslaugų gavėjais, jų grupėmis, bendruomenėmis, savo kolegomis bei visa visuomene.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas: https://byt.lt/Shzf8

Jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojai nesilaikys kodekso nuostatų, fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti skundą Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijai, kuri sudaryta šių metų kovo mėnesį.

Etikos komisija. Etikos komisiją sudaro socialinių paslaugų srities darbuotojus vienijančių ir jiems atstovaujančių organizacijų atstovai, socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo specialistai, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių socialinio darbo įgyvendinimo srityje, aukštųjų mokyklų, vykdančių socialinio darbo studijų programas, savivaldybių institucijų atstovai, socialinių paslaugų gavėjams atstovaujančių organizacijų ir kitų socialinių partnerių atstovai.

Daugiau informacijos apie Etikos komisiją rasite čia: https://byt.lt/vNel1

Į Etikos komisiją galima kreiptis per Etikos komisijos sekretorę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės patarėją Jovitą Nedvecką el. p. jovita.nedvecka@socmin.lt. Skundas taip pat gali būti pateiktas asmeniškai atvykus į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, išsiųstas paštu.

Praeitų metų spalio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atlikta apklausa parodė, kad net ketvirtadalis šalies gyventojų vienaip ar kitaip yra susidūrę su socialiniu darbuotoju. Socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas, – taip sakė absoliuti dauguma (83 proc.) visuomenės nuomonės agentūros „Spinter tyrimai“ apklausoje dalyvavusių respondentų. Prieš metus taip manančių buvo 6 procentiniais punktais mažiau. Aštuoni iš dešimties dalyvavusiųjų tyrime socialinio darbuotojo darbą laiko vertingu – tai didžiulis pripažinimas ir įvertinimas.

Statistika. Lietuvoje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 15 tūkst. darbuotojų. Įvairaus pavaldumo įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose iš viso dirba apie 5 tūkst. socialinių darbuotojų. Socialinių paslaugų įstaigose dirba socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai ir kiti socialinių paslaugų srities darbuotojai.

Comments are disabled.