Administracinė informacija

Nuostatai

Nuostatus galite peržiūrėti čia.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybė
Pareigybių skaičius
Darbo užmokestis
Direktorius
1
2004
Psichologas
3,5
1091
Vyresnysis socialinis darbuotojas
6,3
1460
Socialinis darbuotojas
14,42
1360
Socialinio darbuotojo padėjėjas
5,425
911
Užimtumo specialistas
2
950
Automobilio vairuotojas
2,6
785
Darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys), didesnis apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, darbą naktį, priedai ir priemokos, premijos.
Tarnybiniai automobiliai

Tarnybiniai automobiliai

MarkėModelisSpalvaValstybinis registracijos numeris
RenaultMegane ScenicbaltaHJE 251
VWCaddybaltaDGN 327
ŠkodaFabiasidabrinėAZZ 078
DaciaDusterpilkaMLF 927
Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės taisykles galite peržiūrėti čia.
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Pažeidimas – Paramos šeimai ir vaikams centre galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba kitų rūšių sutartinių santykių su centru.
a
Informaciją apie pažeidimus gali teikti asmuo, kurį su Paramos šeimai ir vaikams centru sieja darbo santykiai arba kitos rūšies sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
a
Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti viena iš šių formų:
  • užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą;
  • pranešdamas laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir pateikta informacija apie pažeidimą (nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius).
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Paramos šeimai ir vaikams centre ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašą galite peržiūrėti čia.