Turime pirmąją globos ambasadorę


Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centro ambasadore tapo Eimantė Šatevičienė. Ji mielai atsiliepė į šios įstaigos kvietimą prisijungti prie Globos centro veiklos, globos idėjų viešinimo.

Šiuo metu net 53 vaikai yra globojami 42-ose Trakų rajono šeimose. Daugumą šių vaikų, tai yra du trečdalius, augina giminystės ryšiais susiję žmonės, o ketvirtadalį į savo šeimas priėmė globėjai.

„Be tėvų globos likę vaikai kasdien laukia ir svajoja apie namus bei mylinčią šeimą. Ir mažyčiai, ir didesni vaikai trokšta turėti artimą žmogų, prie kurio galėtų prisiglausti. Visi vaikai nori pasidalinti savo dienos rūpesčiais ir džiaugsmais, pasiguosti, sulaukti palaikymo ar patarimo. Taip pat yra daug suaugusių žmonių, kurie ieško, kaip įprasminti savo gyvenimą, norėtų pasidalinti šiluma ir meile. Tokia prasminga veikla jiems galėtų tapti vaiko globa“, – įžvalgomis dalinasi globos ambasadorė Eimantė Šatevičienė.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centras yra įsikūręs Lentvaryje, Bažnyčios g. 3. Budinčius globotojus, laikinuosius ir nuolatinius globėjus, įtėvius bei jų globojamus ar įvaikintus vaikus čia konsultuoja socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai bei psichologai. Įstaiga organizuoja būsimų globėjų ir įtėvių rengimą, vertina jų pasiruošimą. Globos centre teikiama intensyvi pagalba ištikus krizėms, vaikams ir suaugusiesiems organizuojamos terapinės ir savitarpio pagalbos grupės, sociokultūrinės pramogos bei išvykos. Globos centro specialistai tarpininkauja vaikams ir globėjams, jiems užmezgant bei palaikant kontaktą su biologinėmis šeimomis. Teikiama įvairi kita nepilnamečiams reikalinga pagalba ir specialistų konsultacijos aktualiais klausimais. Įstaiga skleidžia informaciją apie vaikų globą viešuose renginiuose.

Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje aplinkoje, apsuptas mylinčių žmonių. Kilniai vaikų globos misijai savo laiką, energiją ir meilę skiriantys žmonės padeda įveikti šio prasmingo darbo keliamus iššūkius.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centro informacija

Comments are disabled.