Mokymai norintiems tapti vaiko globėju

2020-12-02
Mikniškės
Mokymai skirti: asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti) vaiką.
Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.
Mokymų tikslai:
1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpinti) vaiką būtinus penkis gebėjimus:
  • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas,
  • vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas,
  • vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas,
  • pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius,
  • bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas;
2. Parengti asmenis vaiko laikinajai ir nuolatinei globai.
Mokymų laikas: 18.00-21.00 val.
Mokymų vieta: Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras, Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav. (5 km nuo Trakų m. autobusų stoties važiuojant Aukštadvario kryptimi, pastatas yra dešinėje kelio pusėje prie pat kelio).
Mokymų datos ir temos:
Pagrindinė GIMK programa (dalyviai – ketinantys tapti įtėviais, globėjais, budinčiais globotojais, dirbti ar dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose)
2020-10-15. I dalis. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, BVGN darbuotojų rengimo programą
2020-10-22. II dalis. Atvirumas ir bendradarbiavimas
2020-12-02. III dalis. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas
2020-12-09. IV dalis. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas
2020-12-16. V dalis. Išsekimas. Prevencija ir intervencija
2020-12-21. VI dalis. Globojamų vaikų traumos ir krizės
2020-12-30. VII dalis. Pasirengimas pokyčiams
Mokymus ves: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys Inga Jarulienė ir Loreta Oliškevičienė.
Kontaktai pasiteirauti: mob. 8 652 79 749, el. p. gimk@trakuseimoms.lt
Globos centro informacija

Mokymai, norintiems tapti globėjais, budinčiais globotojais, įtėviais

2021-09-30
Mikniškės

Mokymai skirti: asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti…

Emocinės paramos grupė globėjams, įtėviams

2021-08-25
Mikniškės

Emocinės paramos grupė globėjams, įtėviams yra skirta…