Prasidėjo mokymai norintiems tapti globėjais, budinčiais globotojais ar įtėviais

Džiaugiamės, kad į naują mokymų ciklą susirinko ne tik šeimos, bet ir pavieniai asmenys.

Šie mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti vaiką, vykdyti budinčio globotojo veiklą.

Svarbus GIMK ( Globėjų ir įtėvių mokymas) programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

GIMK mokymų programa padeda pamatyti, kokiomis savybėmis asmenys gali didžiuotis ir kokios jų stipriosios pusės. Mokymų metu asmenys skatinami prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kad geriau suprastų save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga.

GIMK mokymų tikslai:

  1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpinti) vaiką būtinus penkis gebėjimus:
  • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas,
  • vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas,
  • vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas,
  • pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius,
  • bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas;
  1. Parengti asmenis vaiko laikinajai ir nuolatinei globai. 

 

GIMK mokymų temos:

I dalis. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių rengimo programą

II dalis. Atvirumas ir bendradarbiavimas

III dalis. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas

IV dalis. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas

V dalis. Išsekimas. Prevencija ir intervencija

VI dalis. Globojamų vaikų traumos ir krizės

VII dalis. Pasirengimas pokyčiams

GIMK mokymus veda Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotos specialistės Inga Jarulienė ir Vilma Bražukaitienė.

POZITYVIOS TĖVYSĖS UŽSIĖMIMAI TRAKUOSE!

Norite suprasti savo vaiko elgesį ir  atsakyti į…