“Vaikai yra vaikai” – Trakų rajono Globos centras


Galvojate apie globą ar įvaikinimą?  O gal norite tapti budinčiu globotoju? Kviečiame kreiptis į Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centrą “Vaikai yra vaikai”. Mūsų Globos centro darbuotojai teikia profesionalią pagalbą esamiems ir būsimiems globėjams bei įtėviams, konsultuoja, organizuoja mokymus, teikia socialines ir psichologo konsultacijas, Trakų rajono vaikams padeda surasti globėjus ar įtėvius.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centras įsikūręs Lentvaryje, Bažnyčios g. 3. Jei turite su globa ar įvaikinimu susijusių klausimų, kviečiame užsukti arba susisiekti el. paštu: v.brazukaitiene@trakuseimoms.lt,  tel.: 8 614 17269.  Mes dirbame tam, kad jums padėtume prasmingame globos ar įvaikinimo kelyje.

Trakų r. paramos šeimai ir vaikams  centro Globos centras teikia šias paslaugas:

 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti, įvaikinti vaikus;
 • vykdo pasirengimo globoti, įvaikinti mokymus;
 • parenka vaikui globėją;
 • teikia vaikams, globėjams ir įtėviams paslaugas:
  • informavimas,
  • socialinės konsultacijos,
  • psichologinės konsultacijos,
  • dailės terapija,
  • emocinės paramos grupės įtėviams, globėjams,
  • tėvystės gebėjimų stiprinimo grupiniai mokymai,
  • mokymai įtėviams, globėjams aktualiomis temomis,
  • tarpininkavimas dėl kitų specialistų pagalbos,
  • pagalba palaikant socialinius ryšius su vaiko šeima,
  • laikino atokvėpio paslaugų organizavimas globėjams,
  • vaiko priežiūros paslaugų organizavimas;
  • globos koordinatoriaus pagalba.

 

Comments are disabled.