Krizių centras

Krizių centras teikia kompleksinę pagalbą kritinėje padėtyje atsidūrusiems ir laikinai centre apgyvendintiems asmenims, šeimoms. Krizių centre vienu metu gali būti teikiamos paslaugos 8 šeimoms.

address@2x

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Tikslinė grupė

Paslaugos gali būti teikiamos vaikus auginantiems asmenims, šeimoms patyrus įvairių rūšių smurtą, stokojantiems socialinių įgūdžių, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, turintiems būsto problemų, išgyvenantiems santykių krizes ir kitais atvejais.

Teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuoseNamų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius. Paslaugos teikimo trukmė – pagal poreikį.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • kitos paslaugos.
Laikinas apnakvindinimasNakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, atsidūrus krizinėje situacijoje ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Paslauga teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • nakvynės suteikimas,
 • minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas,
 • minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas,
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas.
Intensyvi krizių įveikimo pagalbaSocialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Paslaugos teikimo trukmė – pagal poreikį.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • psichologinė pagalba,
 • psichosocialinė pagalba,
 • laikinas apgyvendinimas,
 • kasdinio gyvnimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • darbo įgūdžių ugdymas,
 • kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.
Apgyvendinimas apsaugotame būsteAsmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Paslaugos teikimo trukmė ir dažnumas: apgyvendinimas iki 24 mėn., pagalba - nuo 1 iki 10 val. per savaitę.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.
Mokėjimo už socialines paslaugas dydis nustatomas pagal ,,Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą“.