Krizių centras

Krizių centras teikia kompleksinę pagalbą kritinėje padėtyje atsidūrusiems ir laikinai centre apgyvendintiems asmenims, šeimoms. Krizių centre vienu metu gali būti teikiamos paslaugos 8 šeimoms.

address@2x

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Tikslinė grupė

Paslaugos gali būti teikiamos vaikus auginantiems asmenims, šeimoms patyrus įvairių rūšių smurtą, stokojantiems socialinių įgūdžių, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, turintiems būsto problemų, išgyvenantiems santykių krizes ir kitais atvejais.

Teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuoseNamų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius. Paslaugos teikimo terminas – neterminuota.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • kitos paslaugos.
Laikinas apnakvindinimasNakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, atsidūrus krizinėje situacijoje ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Paslauga teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • nakvynės suteikimas,
 • minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušas) organizavimas,
 • minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlė) organizavimas,
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas.
Intensyvi krizių įveikimo pagalbaPagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. Paslaugos teikimo trukmė – pagal poreikį.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • psichologinė pagalba,
 • kitos paslaugos.
Apgyvendinimas krizių centreLaikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Paslaugos teikimo trukmė gali būti iki 12 mėn. ar ilgiau.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba,
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • darbo įgūdžių ugdymas,
 • apsaugos organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.
Mokėjimo už socialines paslaugas dydis nustatomas pagal ,,Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą“.