Socialinė pagalba

Veiklos tikslas – organizuoti kompleksinę pagalbą vaikus auginančioms ar besilaukiančioms šeimoms, tirti jų socialinę situaciją, vertinti konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numatyti galimus pagalbos šeimai būdus.

address@2x

Aukštadvario g. 33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Socialinė pagalba šeimai gali būti organizuojama atvejo vadybos principu arba, nesant kompleksinės pagalbos poreikiui, pagalba šeimai gali būti teikiama numatant tik socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima seniūnijose, paslaugų teikimą. Socialiniai darbuotojai, dirbantys seniūnijose, kartu su atvejo vadybininku arba atskirai vertina šeimos poreikius pagalbai, atlieka socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikia socialines paslaugas. Socialinė pagalba šeimoms teikiama 8 Trakų rajono seniūnijose: Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onuškio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų Trakų, Trakų. Socialinės pagalbos šeimoms tikslas padėti palaikyti ir atkurti šeimos savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ir (ar) asmeniniame šeimos gyvenime reikalingas funkcijas bei sudaryti tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis biologinėje šeimoje.
Pagalbos ir paslaugų teikimas šeimai gali būti inicijuojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos specialistų prašymu, pačios šeimos ir (ar) pagalbą šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu.
Socialinės paslaugos gali būti bendrosios arba specialiosios, atsižvelgiant į pagalbos poreikio vertinimą ir priklausomai nuo konkrečios situacijos šeimoje.

Bendrosios socialinės paslaugos

Informavimo paslaugaSuteikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą asmeniui (šeimai).
Konsultavimo paslaugaTeikiant šią paslaugą kartu su asmeniu analizuojamos asmens (šeimos) problemos ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugaPagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Transporto organizavimasPaslauga, teikiama pagal galimybes, kuomet būtina užtikrinti vaikų nuvykimą pas sveikatos priežiūros specialistus ir kitas įstaigas, jeigu dėl nepakankamų pajamų šeima negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Sociokultūrinės paslaugosLaisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimasPagalba šeimoms, kurios dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena, skalbimo paslaugų organizavimas.
Atviras darbas su jaunimuŠią paslaugą teikiant, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.). Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyneEsant poreikiui organizuojama parama drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis.

Specialiosios paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugaPaslauga teikiama šeimoms, siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.),
 • darbo įgūdžių ugdymas (savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • kitos paslaugos.
Psichosocialinė pagalbaPagalbos (socialinės, psichologinės) suteikimas ir organizavimas šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų artimiesiems.
Paslaugos sudėtis:
 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • psichologinė pagalba,
 • kitos paslaugos.